ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"manage in the leagues" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządzaj w ligach
  1. manage czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After his playing career ended, he managed in the minor leagues for a number of years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo