ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"League condemns" — Słownik kolokacji angielskich

League condemns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga potępia
  1. league rzeczownik + condemn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In its second report, the League condemned the campaigns of Ardzinba and Butba for using recordings of ordinary citizens without their consent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo