"League goaltender" — Słownik kolokacji angielskich

League goaltender kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bramkarz ligi
  1. league rzeczownik + goaltender rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Glen Hanlon, former National Hockey League goaltender and current ice hockey coach.

    Podobne kolokacje: