"win the League" — Słownik kolokacji angielskich

win the League kolokacja
Popularniejsza odmiana: win the league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj Ligę
  1. win czasownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They have won the country's league 51 times which is a world record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo