BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"win to the Premier League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj do Premier League
  1. win czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The club won promotion to the Premier League in 2000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo