ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
  • He scored a total of 45 goals in the league.
  • But he began the season dry, without scoring any goal in the league.
  • He scored the most points in the league three times.
  • He played 9 times and scored 3 goals in the league.
  • He only managed to score once in the domestic league.
  • He also scored 120 points, fifth best in the league.
  • He scored 12 goals in the league for the club.
  • He managed to play just 17 games and scored only 2 goals in the league.
  • During the entire season, he scored 14 goals in the league.
  • During his club career, he scored more than 150 goals in the local league.
2. win in the league = wygraj w lidze win in the league
4. manage in the leagues = zarządzaj w ligach manage in the leagues
8. reach the leagues = dotrzyj do lig reach the leagues
10. league hit = liga uderzyła league hit
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.