"win league" — Słownik kolokacji angielskich

win league kolokacja
Popularniejsza odmiana: win the league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga zwycięstwa
  1. win czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have won the country's league 51 times which is a world record.

    Podobne kolokacje: