ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
2. win in the league = wygraj w lidze win in the league
4. manage in the leagues = zarządzaj w ligach manage in the leagues
  • After his playing career ended, he managed in the minor leagues for a number of years.
  • He went on to manage in the minor leagues following his playing career.
  • The only question I ever had was how long he wanted to manage in the major leagues.
  • He also managed in the minor leagues from 1998 to 2001.
  • I also managed for four years in the minor leagues.
  • He managed in the minor leagues off and on from 1919 through 1934.
  • He has managed in the big leagues for 25 years.
  • After his playing days were over, he managed for a time in the minor leagues.
  • He managed in the minor leagues for a number of teams between 1917 and 1925.
  • He managed in the minor leagues from 1906 to 1913.
8. reach the leagues = dotrzyj do lig reach the leagues
10. league hit = liga uderzyła league hit
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.