BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"win the league" — Słownik kolokacji angielskich

win the league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj ligę
  1. win czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Pretty much everything needs to go right for us to win the league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo