BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(2) raise, name, describe, bring
Kolokacji: 4
(3) help, encourage, support
Kolokacji: 3
(4) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(6) see, hear, find, live, watch
Kolokacji: 5
(8) send, shrink, air
Kolokacji: 3
(9) put, spend, use, target
Kolokacji: 4
(10) kill, call, meet, treat, dress
Kolokacji: 5
1. give one's kids = dawać czyjś dzieci give one's kids
3. lose one's kids = przegrywać czyjś dzieci lose one's kids
4. feed one's kids = żywić czyjś dzieci feed one's kids
5. introduce kids = przedstaw dzieci introduce kids
  • A section of the museum designated for younger children introduces kids to beginner science principles.
  • To introduce kids to other kids from different backgrounds is a wonderful thing.
  • State schools can never introduce kids to people who will help further their careers.
  • "It's a nice way to introduce kids to cheese that's good for them."
  • A nice way of introducing kids to the epic tale.
  • But is introducing kids to a something as intense as distance running safe?
  • The many playful pieces make this a wonderful place to introduce kids to art.
  • The golf green is also a great way to introduce kids to golf.
  • These stories are a great way to introduce kids to the fun of being scared.
  • The story is perfect for introducing kids to the history of print.
(13) motivate, breed
Kolokacji: 2
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.