"leave the kids" — Słownik kolokacji angielskich

leave the kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostaw dzieci
  1. leave czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They make the decision to leave the kids by themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo