"give one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

give one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać czyjś dzieci
  1. give czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'll stay in the truck to give you kids some time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo