BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"lose one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś dzieci
  1. lose czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They often lose their kids to the system forever.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo