"give kids" — Słownik kolokacji angielskich

give kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: give one's kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj dzieci
  1. give czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The only pleasure I can give my kids is stay out of their way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo