"leave one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: leave the kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś dzieci
  1. leave czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They make the decision to leave the kids by themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo