BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"feed one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

feed one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywić czyjś dzieci
  1. feed czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And there's families who are wondering about how they're going to feed their kids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo