KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
1. immediate goal = najbliższy cel immediate goal
3. immediate purpose = natychmiastowy cel immediate purpose
4. immediate experience = natychmiastowe doświadczenie immediate experience
  • That is why everything in the notes which follow should be tested and corrected by the immediate experience of everyone.
  • This was probably not true to begin with and should not in any case have affected the immediate experience.
  • This shows that we do process information outside of our immediate conscious experience.
  • It's an art that wants us to trust in nothing but our own immediate, sensory experience.
  • That's why I dwell on the immediate emotional experience of some kids in day care.
  • Restricted to the tiny capsule of their own immediate experience!
  • Try to pull your thoughts back if they wander from the immediate experience you're having.
  • The idea that they are is not supported by our immediate experience.
  • The creature was stupid, but it did learn from immediate experience.
  • Whatever we know about the external world is only a direct, immediate, internal experience.
5. immediate target = natychmiastowy cel immediate target
6. immediate intention = natychmiastowy zamiar immediate intention
7. immediate thing = natychmiastowa rzecz immediate thing
8. immediate reality = najpilniejsza rzeczywistość immediate reality
9. immediate object = bezpośredni przedmiot immediate object
10. immediate world = najbliższy świat immediate world
11. immediate matter = natychmiastowa sprawa immediate matter
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.