"immediate reality" — Słownik kolokacji angielskich

immediate reality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsza rzeczywistość
  1. immediate przymiotnik + reality rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One answer is that television could, and did, translate an abstraction into an immediate reality.

powered by  eTutor logo