"immediate target" — Słownik kolokacji angielskich

immediate target kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy cel
  1. immediate przymiotnik + target rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the traders, the immediate target is a proposed capital gains tax.

powered by  eTutor logo