"immediate thing" — Słownik kolokacji angielskich

immediate thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa rzecz
  1. immediate przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was good to fill the mind with practical and immediate things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo