"immediate object" — Słownik kolokacji angielskich

immediate object kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni przedmiot
  1. immediate przymiotnik + object rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jo, whose immediate object seems to be to get away on any terms, gives a shuffling nod.

powered by  eTutor logo