"immediate purpose" — Słownik kolokacji angielskich

immediate purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy cel
  1. immediate przymiotnik + purpose rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We go places even when there is no immediate purpose.

powered by  eTutor logo