"immediate world" — Słownik kolokacji angielskich

immediate world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższy świat
  1. immediate przymiotnik + world rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He thought of the unknown as the indefinable beyond to an immediate world that might be quite clearly and exactly known.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo