"immediate goal" — Słownik kolokacji angielskich

immediate goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższy cel
  1. immediate przymiotnik + goal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Army's immediate goal is to help all of them find jobs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo