"immediate destination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższy cel
  1. immediate przymiotnik + destination rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That was going to be his immediate destination.

powered by  eTutor logo