"immediate experience" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe doświadczenie
  1. immediate przymiotnik + experience rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That is why everything in the notes which follow should be tested and corrected by the immediate experience of everyone.

powered by  eTutor logo