"zakłócenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakłócenie" po polsku

zakłócenie

rzeczownik
 1. disturbance *   [policzalny lub niepoliczalny]
  There is a risk of disturbance to the biological balance. (Istnieje ryzyko zakłócenia równowagi biologicznej.)
 2. disruption *
  • zakłócenie, pokrzyżowanie, przerwanie (np. dostaw prądu)
   We cannot afford another disruption of the energy supply. (Nie możemy sobie pozwolić na kolejne zakłócenia w dostawach energii.)
 3. glitch
 4. perturbation , także: perturbance dawne użycie
 5. violating
 6. roiling
czasownik
 1. disturb
  • zakłócać, przeszkadzać, zaburzać [przechodni]
   Do not disturb me when I work. (Nie przeszkadzaj mi kiedy pracuję.)
   She lowered her voice not to disturb him. (Ona ściszyła swój głos, aby mu nie przeszkadzać.)
   We didn't want to disturb you, but the door was open. (Nie chcieliśmy ci przeszkadzać, ale drzwi były otwarte.)
   "Why do you disturb me?" "Because it's urgent." ("Dlaczego mi przeszkadzasz?" "Bo to pilne.")
   link synonim: interrupt
 2. violate **
  • naruszać, zakłócać (np. porządek) [przechodni]
   People violate law all the time. (Ludzie naruszają prawo cały czas.)
   His anarchist speech violated the peace. (Jego anarchistyczna przemowa zakłóciła porządek.)
 3. disrupt *
 4. impede
 5. unsettle
 6. interfere **
 7. derail
  • psuć, zakłócać (przebieg czegoś)
   This incident derailed our research. (To wydarzenie zakłóciło przebieg naszych badań.)
   You derailed my plan! (Popsułeś mój plan!)
 8. detract
 9. blemish
 10. roil
 11. intrude  
 12. dislocate
idiom
 1. blanket out  

powered by  eTutor logo