"zabawnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabawnym" po polsku

zabawnym

rzeczownik
 1. zaniness
obrazek do "funny" po polsku
przymiotnik
 1. funny ***
  • śmieszny, zabawny
   "Well, that's funny," said Tom. ("Cóż, to zabawne", powiedział Tom.)
   That part of the movie was really funny. (Ta część filmu była naprawdę śmieszna.)
   He's so funny! (On jest taki zabawny!)
   It's a funny story, tell her. (To śmieszna historia, opowiedz jej.)
 2. entertaining *
 3. amusing
  • zabawny, śmieszny (wprawiający kogoś w rozbawienie)
   I've never heard such an amusing story before. (Nigdy wcześniej nie słyszałem tak zabawnej historii.)
   I enjoy spending time with Tom because he's a very amusing person. (Lubię spędzać czas z Tomem, bo jest bardzo zabawnym człowiekiem.)
 4. hilarious
 5. gay ***
  • wesoły, radosny, zabawny przestarzale
   He was always an optimistic, gay man. (On zawsze był optymistycznym, radosnym mężczyzną.)
   Oh, what a gay melody! (Och, cóż za wesoła melodia!)
   It was a gay evening - thank you! (To był zabawny wieczór - dziękuję ci!)
 6. zany
 7. droll , także: drole
 8. facetious
 9. diverting   oficjalnie
 10. espiegle
 11. zanyish
 12. novelty *  
 13. funny-ha-ha
 14. jiveass , także: jive-ass
 15. facete
przysłówek
 1. zanily

powered by  eTutor logo