Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"wydobyty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydobyty" po polsku

wydobyty

przymiotnik
 1. elicited
czasownik
 1. mine ****
  • kopać, wydobywać, eksploatować
   There are still some resources left to mine. (Jest jeszcze trochę surowców, które możemy wydobyć.)
   The government didn't allow for the company to mine gold. (Rząd nie zgodził się, aby firma wydobywała złoto.)
 2. tap *** , tap into
  • uzyskiwać, wydobywać (np. źródła energii, wodę)
   Our company taps natural resources. (Nasza firma wydobywa zasoby naturalne.)
 3. abstract **
  • wydobywać, wychwycać (np. sens czegoś)
   Students were able to abstract the main idea of this paragraph. (Studenci byli w stanie wychwycić główną ideę tego paragrafu.)
   Can you abstract a key point of this presentation? (Czy możesz wydobyć kluczowy punkt tej prezentacji?)
 4. extract **
 5. exploit **
  • wydobywać (minerały) [przechodni]
   He exploited three diamonds, sold them and never had to work again. (On wydobył trzy diamenty, sprzedał je i nigdy już nie musiał pracować.)
 6. quarry  
  They quarry marble here. (Tutaj wydobywa się marmur.)
 7. unearth
  • wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
   My research unearthed some little known facts. (Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.)
 8. extricate
 9. work , *****
  • wydobywać (np. węgiel) [przechodni]
   Why are you so dirty? Did you work coal? (Czemu jesteś taki brudny? Wydobywałeś węgiel?)
   He works coal every day. (On codziennie wydobywa węgiel.)
 10. educe
phrasal verb
 1. dig out
 2. winkle out
 3. draw forth
idiom
 1. cut somebody free , cut free
czasownik
 1. extract **
phrasal verb
 1. fish out
  • wydobyć, wyjąć (coś skądś)
   He searched the backpack and fished out a torch. (Przeszukał plecak i wydobył z niego latarkę.)
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *
 2. scrape something out
 1. mine for something
czasownik
 1. escape ***
 2. plume
phrasal verb
 1. pump out