"elicited" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "elicited" po angielsku

elicited

przymiotnik
  1. wydobyty, wywołany

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. uzyskiwać, zyskiwać (np. zapewnienie, obietnicę) [przechodni]
    This handbook elicited only negative reviews. (Ten poradnik uzyskał jedynie negatywne recenzje.)
  2. wzbudzać, wywoływać, prowokować (np. uśmiech, śmiech) [przechodni]
    Whenever performed, this song elicits difficult emotions in the singer. (Kiedykolwiek wykonywana, ta piosenka wzbudza trudne emocje w piosenkarce.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "elicited"

rzeczownik
elicitation = uzyskanie (w odpowiedzi) +1 znaczenie
eliciting = uzyskanie, uzyskiwanie, zyskanie, zyskiwanie (np. zapewnienia, obietnicy) +1 znaczenie
elicitor = osoba wywołująca (np. uśmiech), coś, co wywołuje (np. uśmiech)
czasownik
przymiotnik
elicitable = dający się uzyskać (dzięki prowokacji) +1 znaczenie