BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"gotowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gotowa" po polsku

gotowa

przymiotnik
 1. ready made
  • gotowa (wymówka), dogodna (odpowiedź na coś)
Get Ready: The First MLP ETF
przymiotnik
 1. ready ****  
  Are you ready? (Czy jesteś gotowy?)
  I'm ready to go! (Jestem gotowa do wyjścia!)
  We're ready. (Jesteśmy gotowi.)
  zobacz także: mature, set
 2. complete ****
  • gotowy, skończony, ukończony
   Our project is now complete. (Nasz projekt jest już ukończony.)
   The book is complete and ready to be published. (Książka jest skończona i gotowa do publikacji.)
   Is your report complete? (Czy wasz raport jest skończony?)
   link synonim: finished
   przeciwieństwo: incomplete
 3. prepared *
 4. finished *
 5. all set
 6. fit ****   informal
  Are you fit, mate? (Jesteś gotowy, stary?)
 7. disposed
 8. prepackaged
 9. set *****   informal
  Everything is set so we can start our performance. (Wszystko jest gotowe, więc możemy zaczynać nasze przedstawienie.)
  I think we are set. (Myślę, że jesteśmy gotowi.)
  zobacz także: ready
 10. made-up
 11. cut and dried
 12. ready-to-serve  
 13. wiling  
 14. off-the-peg British English , off the rack American English
 15. reach-me-down
 16. prest   old use
przymiotnik
 1. fit ****
  • gotowy, gotów (np. wybuchnąć z podekscytowania) informal
   He's so excited about her promotion he's fit to burst. (On jest tak podekscytowany swoim awansem, że jest gotów wybuchnąć.)
 2. poised

powered by  eTutor logo