Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"float" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "float" po angielsku

float , **

obrazek do "float" po polsku obrazek do "float" po polsku
rzeczownik
 1. platforma (np. przewożąca artystów na festiwalach, podczas parady) [policzalny]
  The Thanksgiving parade included many colorful floats. (Parada na Święto Dziękczynienia zawierała wiele kolorowych platform.)
  I saw a beautiful girl dancing on the float during the concert. (Zobaczyłem piękną dziewczynę tańczącą na platformie podczas koncertu.)
 2. napój z lodami American English [policzalny]
  Can you get me a coffee float? (Czy możesz kupić mi kawowy napój z lodami?)
  It's so hot, I'll buy you a float. (Jest tak gorąco, kupię ci napój z lodami.)
 3. spławik (do łowienia ryb) [policzalny]
  This fish swallowed the float! (Ta ryba połknęła spławik!)
  Look, the float is moving! I caught something! (Spójrz, spławik się rusza! Złapałem coś!)
 4. pływak, bojka [policzalny]
  You need to take the lid off the tank and check the float. (Musisz zdjąć pokrywę ze zbiornika i sprawdzić pływak.)
 5. zapas drobnych pieniędzy (np. w kasie, do wydawania) [policzalny]
  We always have a float before the weekend. (Zawsze mamy zapas drobnych pieniędzy przed weekendem.)
  I don't have any float, I can't give you your change. (Nie mam zapasu drobnych pieniędzy, nie mogę wydać ci reszty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. unosić się (na wodzie) [nieprzechodni]
  He was floating on the surface of the water. (On unosił się na powierzchni wody.)
  Stones don't float, they sink. (Kamienie nie unoszą się na wodzie, one toną.)
  I'm tired, I can't swim, I have to float for a moment. (Zmęczyłem się, nie mogę płynąć, muszę przez chwilę pounosić się na wodzie.)
  link synonim: drift
  przeciwieństwo: sink
 2. spławiać [przechodni]
  The logs are cut and floated down the local river. (Kłody są cięte i spławiane w dół pobliskiej rzeki.)
 3. być zawieszonym (w gazie lub płynie) [nieprzechodni]
  The particles float in the gas. (Cząsteczki są zawieszone w gazie.)
 4. dryfować, być zawieszonym, unosić się (np. w wodzie, w powietrzu) [nieprzechodni]
  The glider floated in the air. (Szybowiec był zawieszony w powietrzu.)
  W tym znaczeniu "float" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 5. sunąć (iść powoli i z gracją) termin literacki [nieprzechodni]
  The lady floated around the house in a lace dress. (Pani sunęła po domu w koronkowej sukience.)
  Stop floating with no purpose and do something useful. (Przestań sunąć bez celu i zrób coś pożytecznego.)
  link synonim: glide
 6. nieść się, roznosić się, rozchodzić się (np. o dźwięku, zapachu) [nieprzechodni]
  The sound of his laughter came floating up the stairs. (Dźwięk jego śmiechu niósł się w górę schodów.)
  W tym znaczeniu "float" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 7. proponować, sugerować (pomysł lub plan w celu sprawdzenia reakcji) [przechodni]
  They floated that idea during the monthly meeting. (Oni zaproponowali ten pomysł podczas miesięcznego spotkania.)
 8. spędzać czas w wodnej komorze relaksacyjnej [nieprzechodni]
 9. ustalać płynny kurs termin techniczny [przechodni]
  Poland has decided to float its money . (Polska zdecydowała się ustalić płynny kurs swojej waluty.)
 10. wypuszczać akcje [przechodni]
  It will be the first company of this type to float on the market. (To będzie pierwsza firma tego typu, która wypuści akcje na rynek.)
 11. wypisywać czek bez pokrycia American English [przechodni]
  He tried to float and thought that I wouldn't notice. (On próbował wypisać czek bez pokrycia i myślał, że nie zauważę.)
 12. puszczać w obieg [przechodni]
  We should float these fake bills. (Powinniśmy puścić w obieg te fałszywe banknoty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. emisja, uruchomienie (np. sprzedaży akcji)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. deska do nauki pływania, deska, deska do pływania [policzalny]
  She was holding on to the float hopelessly. (Ona trzymała się deski z rozpaczą.)

podobne do "float" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "float" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo