Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"warning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warning rzeczownik

rzeczownik + warning
Kolokacji: 46
storm warning • advance warning • hurricane warning • Travel Warning • profit warning • health warning • ...
warning + rzeczownik
Kolokacji: 55
warning sign • warning system • warning signal • warning light • warning track • warning label • warning shot • warning letter • ...
warning + czasownik
Kolokacji: 25
warning comes • Warning says • warning goes • warning appears • warning makes • ...
czasownik + warning
Kolokacji: 39
ignore warnings • give warning • provide warning • take warning • issue a warning • shout a warning • remember one's warning • ...
przymiotnik + warning
Kolokacji: 112
early warning • dire warning • stern warning • fair warning • final warning • clear warning • strong warning • tropical storm warning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. early warning = pierwsze ostrzeżenie early warning
2. dire warning = ostrzeżenie przed katastrofą dire warning
3. stern warning = poważne ostrzeżenie stern warning
4. fair warning = ostrzeżenie dane z wyprzedzeniem fair warning
5. final warning = końcowe ostrzeżenie final warning
6. clear warning = jasne ostrzeżenie clear warning
  • At the meeting, law enforcement officials delivered a clear warning.
  • I did not give you clear warning of my fears.
  • Every single one of them gave off the same clear psychic warnings.
  • Thus, with our lesson from the insect, comes a clear warning.
  • On the other hand, the woman had given me a clear warning and I'd have been a fool to ignore it.
  • Up here, they would have clear warning of any approach.
  • Too many of them ignored clear warnings about asbestos risk.
  • Those are mild steps, but there have also been clear warnings.
  • That was a clear warning, and Silence gave up her questions, taking a few more steps along the platform.
  • Use larger containers and print big, clear warnings on them.
7. strong warning = mocne ostrzeżenie strong warning
9. similar warning = podobne ostrzeżenie similar warning
10. public warning = publiczne ostrzeżenie public warning
11. new warning = nowe ostrzeżenie new warning
12. ample warning = dostateczne ostrzeżenie ample warning
13. prior warning = wcześniejsze uprzedzenie prior warning
14. severe warning = poważne ostrzeżenie severe warning
15. two-minute warning = dwuminutowe ostrzeżenie two-minute warning
przyimek + warning
Kolokacji: 15
without warning • despite warnings • after warnings • of warning • in warning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.