PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"warning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warning rzeczownik

rzeczownik + warning
Kolokacji: 46
storm warning • advance warning • hurricane warning • Travel Warning • profit warning • health warning • ...
warning + rzeczownik
Kolokacji: 55
warning sign • warning system • warning signal • warning light • warning track • warning label • warning shot • warning letter • ...
warning + czasownik
Kolokacji: 25
warning comes • Warning says • warning goes • warning appears • warning makes • ...
czasownik + warning
Kolokacji: 39
ignore warnings • give warning • provide warning • take warning • issue a warning • shout a warning • remember one's warning • ...
przymiotnik + warning
Kolokacji: 112
early warning • dire warning • stern warning • fair warning • final warning • clear warning • strong warning • tropical storm warning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(3) stern, strict
Kolokacji: 2
(4) fair, clear, prescient
Kolokacji: 3
(7) tropical, official, formal
Kolokacji: 3
(8) similar, constant
Kolokacji: 2
(13) only, friendly
Kolokacji: 2
(14) urgent, advisory, cautionary
Kolokacji: 3
(15) stark, blunt
Kolokacji: 2
(16) far, Distant
Kolokacji: 2
(18) verbal, written
Kolokacji: 2
(19) sharp, pointed, shrill
Kolokacji: 3
(23) vague, subtle
Kolokacji: 2
(24) audible, visual
Kolokacji: 2
(25) gentle, mild
Kolokacji: 2
1. gentle warning = łagodne ostrzeżenie gentle warning
2. mild warning = łagodne ostrzeżenie mild warning
(26) solemn, sober, somber
Kolokacji: 3
(27) global, American
Kolokacji: 2
(28) cryptic, terse
Kolokacji: 2
(29) apocalyptic, prophetic
Kolokacji: 2
(30) loud, flash-flood
Kolokacji: 2
(31) false, mock, possible
Kolokacji: 3
przyimek + warning
Kolokacji: 15
without warning • despite warnings • after warnings • of warning • in warning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.