KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"warning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warning rzeczownik

rzeczownik + warning
Kolokacji: 46
storm warning • advance warning • hurricane warning • Travel Warning • profit warning • health warning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(3) profit, earnings
Kolokacji: 2
1. profit warning = informacja o spodziewanych zyskach profit warning
2. earnings warning = zarobki ostrzeżenie earnings warning
(5) Miranda
Kolokacji: 1
(6) Gale, weather, wind
Kolokacji: 3
(10) sign, flag
Kolokacji: 2
(11) emergency, collision
Kolokacji: 2
(12) label, report
Kolokacji: 2
(13) missile, radar, telephone
Kolokacji: 3
warning + rzeczownik
Kolokacji: 55
warning sign • warning system • warning signal • warning light • warning track • warning label • warning shot • warning letter • ...
warning + czasownik
Kolokacji: 25
warning comes • Warning says • warning goes • warning appears • warning makes • ...
czasownik + warning
Kolokacji: 39
ignore warnings • give warning • provide warning • take warning • issue a warning • shout a warning • remember one's warning • ...
przymiotnik + warning
Kolokacji: 112
early warning • dire warning • stern warning • fair warning • final warning • clear warning • strong warning • tropical storm warning • ...
przyimek + warning
Kolokacji: 15
without warning • despite warnings • after warnings • of warning • in warning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.