KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"warning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warning rzeczownik

rzeczownik + warning
Kolokacji: 46
storm warning • advance warning • hurricane warning • Travel Warning • profit warning • health warning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. advance warning = ostrzeżenie (uprzednie) advance warning
4. Travel Warning = Ostrzeżenie turystyczne Travel Warning
5. health warning = ostrzeżenie o szkodliwości produktu health warning
6. profit warning = informacja o spodziewanych zyskach profit warning
7. Miranda warning = prawa Mirandy (pouczenie zatrzymanego o przysługujących mu prawach) Miranda warning
9. weather warning = ostrzeżenie pogodowe weather warning
10. gale warning = ostrzeżenie przed wichurą gale warning
warning + rzeczownik
Kolokacji: 55
warning sign • warning system • warning signal • warning light • warning track • warning label • warning shot • warning letter • ...
warning + czasownik
Kolokacji: 25
warning comes • Warning says • warning goes • warning appears • warning makes • ...
czasownik + warning
Kolokacji: 39
ignore warnings • give warning • provide warning • take warning • issue a warning • shout a warning • remember one's warning • ...
przymiotnik + warning
Kolokacji: 112
early warning • dire warning • stern warning • fair warning • final warning • clear warning • strong warning • tropical storm warning • ...
przyimek + warning
Kolokacji: 15
without warning • despite warnings • after warnings • of warning • in warning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.