KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"warning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warning rzeczownik

rzeczownik + warning
Kolokacji: 46
storm warning • advance warning • hurricane warning • Travel Warning • profit warning • health warning • ...
warning + rzeczownik
Kolokacji: 55
warning sign • warning system • warning signal • warning light • warning track • warning label • warning shot • warning letter • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) system, radar, network
Kolokacji: 3
(4) label, sticker
Kolokacji: 2
(5) shot, strike
Kolokacji: 2
(6) letter, note, Line
Kolokacji: 3
2. warning note = notatka ostrzegawcza warning note
3. Warning Line = Linia ostrzegawcza Warning Line
(8) glance, glare, frown
Kolokacji: 3
(11) cry, call, growl, shout, snarl
Kolokacji: 5
(12) flag, beacon
Kolokacji: 2
warning + czasownik
Kolokacji: 25
warning comes • Warning says • warning goes • warning appears • warning makes • ...
czasownik + warning
Kolokacji: 39
ignore warnings • give warning • provide warning • take warning • issue a warning • shout a warning • remember one's warning • ...
przymiotnik + warning
Kolokacji: 112
early warning • dire warning • stern warning • fair warning • final warning • clear warning • strong warning • tropical storm warning • ...
przyimek + warning
Kolokacji: 15
without warning • despite warnings • after warnings • of warning • in warning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.