KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"warning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warning rzeczownik

rzeczownik + warning
Kolokacji: 46
storm warning • advance warning • hurricane warning • Travel Warning • profit warning • health warning • ...
warning + rzeczownik
Kolokacji: 55
warning sign • warning system • warning signal • warning light • warning track • warning label • warning shot • warning letter • ...
warning + czasownik
Kolokacji: 25
warning comes • Warning says • warning goes • warning appears • warning makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. warning comes = ostrzeżenie nadchodzi warning comes
2. warning goes = ostrzeżenie idzie warning goes
3. warning appears = ostrzeżenie pojawia się warning appears
4. warning makes = ostrzeżenie robi warning makes
5. warning follows = ostrzeżenie następuje warning follows
6. warning seems = ostrzeżenie wydaje się warning seems
7. warning saves = ostrzeżenie oszczędza warning saves
8. Warning contains = Ostrzeżenie zawiera Warning contains
9. warning proves = ostrzeżenie dowodzi warning proves
10. warning leads = ostrzeżenie prowadzi warning leads
11. warning remains = ostrzeżenie pozostaje warning remains
12. warning consists = ostrzeżenie składa się warning consists
(3) sound, echo, ring
Kolokacji: 3
(4) give, apply, mean, flash
Kolokacji: 4
czasownik + warning
Kolokacji: 39
ignore warnings • give warning • provide warning • take warning • issue a warning • shout a warning • remember one's warning • ...
przymiotnik + warning
Kolokacji: 112
early warning • dire warning • stern warning • fair warning • final warning • clear warning • strong warning • tropical storm warning • ...
przyimek + warning
Kolokacji: 15
without warning • despite warnings • after warnings • of warning • in warning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.