"warning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warning rzeczownik

rzeczownik + warning
Kolokacji: 46
storm warning • advance warning • hurricane warning • Travel Warning • profit warning • health warning • ...
warning + rzeczownik
Kolokacji: 55
warning sign • warning system • warning signal • warning light • warning track • warning label • warning shot • warning letter • ...
warning + czasownik
Kolokacji: 25
warning comes • Warning says • warning goes • warning appears • warning makes • ...
czasownik + warning
Kolokacji: 39
ignore warnings • give warning • provide warning • take warning • issue a warning • shout a warning • remember one's warning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. include warnings = załącz ostrzeżenia include warnings
4. get a warning = zrozum ostrzeżenie get a warning
6. require warnings = wymagaj ostrzeżeń require warnings
7. carry a warning = bądź opatrzonym ostrzeżeniem carry a warning
8. follow warnings = przestrzegaj ostrzeżeń follow warnings
9. warning is discontinued = ostrzeżenia zaprzestają warning is discontinued
10. advance warning = ostrzeżenie advance warning
11. come without warning = przyjdź niespodziewanie come without warning
(4) shout, repeat, deliver
Kolokacji: 3
(5) remember, recall, forget
Kolokacji: 3
(7) hear, listen, heed
Kolokacji: 3
(8) prompt, defy, provoke
Kolokacji: 3
przymiotnik + warning
Kolokacji: 112
early warning • dire warning • stern warning • fair warning • final warning • clear warning • strong warning • tropical storm warning • ...
przyimek + warning
Kolokacji: 15
without warning • despite warnings • after warnings • of warning • in warning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.