BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"stern warning" — Słownik kolokacji angielskich

stern warning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważne ostrzeżenie
  1. stern przymiotnik + warning rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was later let off with a stern warning from the police.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo