"ample warning" — Słownik kolokacji angielskich

ample warning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostateczne ostrzeżenie
  1. ample przymiotnik + warning rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At least, should he attempt it, they would have ample warning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo