"clear warning" — Słownik kolokacji angielskich

clear warning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne ostrzeżenie
  1. clear przymiotnik + warning rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the meeting, law enforcement officials delivered a clear warning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo