ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
6. cocaine use = użycie kokainy cocaine use
8. home use = użytek domowy home use
9. use of one's name = wykorzystanie z czyjś imię use of one's name
10. use of one's time = wykorzystanie z czyjś czas use of one's time
11. use of one's hands = wykorzystanie z czyjś ręce use of one's hands
12. use of one's legs = wykorzystanie z czyjś nogi use of one's legs
13. business use = biznesowe wykorzystanie business use
14. use of a library card = użycie karty bibliotecznej use of a library card
15. research use = wykorzystanie badawcze research use
16. heroin use = użycie heroiny heroin use
17. use of condoms = wykorzystanie prezerwatyw use of condoms
19. student use = wykorzystanie studenckie student use
21. use of force = przymus bezpośredni (w stosunku do pacjentów szpitala psychiatrycznego) use of force
22. use of firearms = wykorzystanie broni palnej use of firearms
23. office use = wykorzystanie biurowe office use
24. use of chemicals = wykorzystanie substancji chemicznych use of chemicals
25. road use = wykorzystanie drogowe road use
28. emergency use = awaryjne wykorzystanie emergency use
30. use of computers = wykorzystanie komputerów use of computers
31. use of violence = wykorzystanie przemocy use of violence
32. use of materials = wykorzystanie materiałów use of materials
34. use of weapons = wykorzystanie broni use of weapons
36. use of space = wykorzystanie powierzchni, wykorzystanie przestrzeni use of space
37. use of tools = wykorzystanie narzędzi use of tools
39. use of one's body = wykorzystanie z czyjś ciało use of one's body
40. use of one's abilities = wykorzystanie z czyjś umiejętności use of one's abilities
41. automobile use = wykorzystanie samochodu automobile use
43. use of funds = wykorzystanie funduszy use of funds
44. use of devices = wykorzystanie urządzeń use of devices
45. use of information = wykorzystywanie informacji use of information
46. use of fuels = wykorzystanie paliw use of fuels
47. use of instruments = wykorzystanie instrumentów use of instruments
48. use of equipment = wykorzystanie wyposażenia use of equipment
49. use of images = wykorzystanie obrazów use of images
51. community use = wykorzystanie społeczne community use
52. use of techniques = wykorzystanie metod use of techniques
53. use of data = wykorzystanie danych use of data
54. use of gas = wykorzystanie gazu use of gas
55. use of methods = wykorzystanie metod use of methods
57. use of vehicles = wykorzystanie pojazdów use of vehicles
58. use of light = wykorzystanie światła use of light
61. use of media = wykorzystanie środków use of media
62. use of money = wykorzystanie pieniędzy use of money
63. use of forms = wykorzystanie form use of forms
64. use of cars = wykorzystanie samochodów use of cars
65. use of use = wykorzystanie wykorzystania use of use
66. cellphone use = wykorzystanie telefonu komórkowego cellphone use
67. use of phones = wykorzystanie telefonów use of phones
68. use of sources = wykorzystanie źródeł use of sources
69. use of software = użycie oprogramowania use of software
70. use of animals = wykorzystanie zwierząt use of animals
71. field use = wykorzystanie pola field use
72. use of one's skills = wykorzystanie z czyjś umiejętności use of one's skills
73. use of cameras = wykorzystanie kamer use of cameras
74. use of magic = wykorzystanie czarów use of magic
75. use of one's talents = wykorzystanie z czyjś talenty use of one's talents
76. use of one's work = wykorzystanie z czyjś praca use of one's work
77. government use = wykorzystanie rządowe government use
78. passenger use = wykorzystanie pasażerskie passenger use
79. classroom use = wykorzystanie klasy classroom use
80. use of antibiotics = wykorzystanie antybiotyków use of antibiotics
81. use of aircraft = wykorzystanie samolotu use of aircraft
82. use of steroids = wykorzystanie steroidów use of steroids
83. school use = wykorzystanie szkolne school use
84. use of guns = wykorzystanie broni use of guns
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.