ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
(12) intend, design
Kolokacji: 2
(15) govern, regulate, zoned
Kolokacji: 3
(16) reserve, store
Kolokacji: 2
(19) oppose, differ, protest
Kolokacji: 3
1. justify the use = usprawiedliw wykorzystanie justify the use
4. show the use = pokaż wykorzystanie show the use
5. use is reported = wykorzystanie jest zrelacjonowane use is reported
6. explain the use = wyjaśnij wykorzystanie explain the use
8. show in the use = widowisko w wykorzystaniu show in the use
9. indicate the use = wskaż wykorzystanie indicate the use
10. use is proven = wykorzystanie jest dowiedzione use is proven
11. prove of use = udowodnij z wykorzystania prove of use
(24) feature, read, incorporate
Kolokacji: 3
(25) gain, test, seek, achieve, win
Kolokacji: 5
(27) facilitate, serve
Kolokacji: 2
(28) issue, publish, contact
Kolokacji: 3
(29) abandon, revert
Kolokacji: 2
(30) divert, charge, download, send
Kolokacji: 4
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.