"innovative use" — Słownik kolokacji angielskich

innovative use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorskie wykorzystanie
  1. innovative przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But on the whole there was little innovative use of military equipment in the war.

powered by  eTutor logo