KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 101
(10) residential, nonresidential
Kolokacji: 2
(15) civilian, civil
Kolokacji: 2
(16) agricultural, urban
Kolokacji: 2
1. creative use = pomysłowe wykorzystanie creative use
2. subtle use = nieznaczne wykorzystanie subtle use
3. constructive use = domniemane wykorzystanie constructive use
4. wasteful use = rozrzutne wykorzystanie wasteful use
5. offensive use = obraźliwe wykorzystanie offensive use
6. malicious use = złośliwe wykorzystanie malicious use
7. abusive use = niewłaściwe wykorzystanie abusive use
8. destructive use = niszczące wykorzystanie destructive use
(31) better, best, adjectival
Kolokacji: 3
(36) safe, certain, positive
Kolokacji: 3
(38) human, compassionate
Kolokacji: 2
(41) informational, educational
Kolokacji: 2
(43) free, gratuitous
Kolokacji: 2
(48) immediate, direct, electrical
Kolokacji: 3
(52) major, subversive, covert
Kolokacji: 3
(58) prominent, dramatic, striking
Kolokacji: 3
(60) outdoor, indoor
Kolokacji: 2
(62) unlimited, minor, small-scale
Kolokacji: 3
(63) liturgical, sacramental
Kolokacji: 2
(64) religious, ecclesiastical
Kolokacji: 2
(65) careful, deliberate, careless
Kolokacji: 3
(67) maximum, minimal, maximal
Kolokacji: 3
(68) off-road, off-label, on-road
Kolokacji: 3
(69) contraceptive, pre-emptive
Kolokacji: 2
(70) excellent, greatest
Kolokacji: 2
(72) initial, American, marine
Kolokacji: 3
(74) tactical, naval
Kolokacji: 2
(77) bold, reckless
Kolokacji: 2
(78) eventual, ultimate, final
Kolokacji: 3
(80) restricted, conditional
Kolokacji: 2
(81) British, Chinese
Kolokacji: 2
(82) year-round, seasonal
Kolokacji: 2
(84) expressive, idiomatic
Kolokacji: 2
(85) interesting, antidepressant
Kolokacji: 2
(87) partial, ironic
Kolokacji: 2
(88) social, cultural
Kolokacji: 2
(89) alleged, questionable
Kolokacji: 2
(90) flexible, adaptive
Kolokacji: 2
(91) simple, mere
Kolokacji: 2
(92) symbolic, German
Kolokacji: 2
(94) permissible, allowable
Kolokacji: 2
(95) ethical, unethical
Kolokacji: 2
(96) pejorative, uncritical
Kolokacji: 2
(97) related, unilateral, unrelated
Kolokacji: 3
(98) compulsive, vigorous
Kolokacji: 2
(100) offline, opioid
Kolokacji: 2
(101) justifiable, defensive
Kolokacji: 2
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.