BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. use reduces = wykorzystanie redukuje use reduces
3. use enables = wykorzystanie umożliwia use enables
4. use contributes = wykorzystanie przyczynia się use contributes
5. use improves = wykorzystanie poprawia się use improves
6. use brings = wykorzystanie przynosi use brings
7. use changes = zmiany wykorzystania use changes
8. use enhances = wykorzystanie podnosi use enhances
9. use varies = wykorzystanie różni się use varies
10. use raises = wykorzystanie podnosi use raises
11. use adds = wykorzystanie dodaje use adds
12. use poses = wykorzystanie stanowi use poses
13. use puts = wykorzystanie kładzie use puts
14. use replaces = wykorzystanie zastępuje use replaces
15. use simplifies = wykorzystanie upraszcza use simplifies
16. use accelerates = wykorzystanie przyspiesza use accelerates
(16) violate, follow, comply
Kolokacji: 3
(18) reflect, solve, think
Kolokacji: 3
(21) find, reach, peak, soar
Kolokacji: 4
(22) drop, remove, stem
Kolokacji: 3
(23) threaten, endanger
Kolokacji: 2
(24) damage, harm
Kolokacji: 2
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.