BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. use includes = wykorzystanie obejmuje use includes
3. use requires = wykorzystanie wymaga use requires
4. use declines = upadki wykorzystania use declines
5. use reduces = wykorzystanie redukuje use reduces
6. use continues = wykorzystanie toczy się dalej use continues
7. use leads = wykorzystanie prowadzi use leads
8. use results = wyniki wykorzystania use results
9. use creates = wykorzystanie wywołuje use creates
10. use makes = wykorzystanie robi use makes
11. use causes = wykorzystanie powoduje use causes
12. use allows = wykorzystanie pozwala use allows
13. use begins = wykorzystanie zaczyna się use begins
14. use gives = wykorzystanie sprawia use gives
15. use means = wykorzystanie oznacza use means
16. use helps = wykorzystanie pomaga use helps
17. use comes = wykorzystanie przychodzi use comes
18. use trying = użyj próbowania use trying
19. use provides = wykorzystanie uwzględnia use provides
20. use goes = wykorzystanie idzie use goes
21. use appears = wykorzystanie pojawia się use appears
22. use grows = wykorzystanie rośnie use grows
23. use becomes = wykorzystanie staje się use becomes
24. use occurs = wykorzystanie następuje use occurs
25. use seems = wykorzystanie wydaje się use seems
26. use decreases = wykorzystanie zmniejsza use decreases
27. use suggests = wykorzystanie sugeruje use suggests
28. use enables = wykorzystanie umożliwia use enables
29. use shows = wykorzystanie pokazuje use shows
30. use contributes = wykorzystanie przyczynia się use contributes
31. use produces = wykorzystanie przynosi use produces
32. use indicates = wykorzystanie wskazuje use indicates
33. use violates = wykorzystanie łamie use violates
34. use improves = wykorzystanie poprawia się use improves
35. use takes = wykorzystanie wymaga use takes
36. use refers = wykorzystanie odnosi się use refers
37. use prevents = wykorzystanie staje na przeszkodzie use prevents
38. use affects = afekty wykorzystania use affects
39. use brings = wykorzystanie przynosi use brings
40. use changes = zmiany wykorzystania use changes
41. use says = wykorzystanie oznacza use says
42. use enhances = wykorzystanie podnosi use enhances
43. use varies = wykorzystanie różni się use varies
44. use implies = wykorzystanie implikuje use implies
45. use spreads = wykorzystanie rozszerza się use spreads
46. use reflects = wykorzystanie odzwierciedla use reflects
47. use raises = wykorzystanie podnosi use raises
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.