"use indicates" — Słownik kolokacji angielskich

use indicates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie wskazuje
  1. use rzeczownik + indicate czasownik
    Zwykła kolokacja

    The use of a new grand jury could indicate that additional evidence or charges are coming.

    Podobne kolokacje:

podobne do "use indicates" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "use indicates" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik