"use suggests" — Słownik kolokacji angielskich

use suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie sugeruje
  1. use rzeczownik + suggest czasownik
    Zwykła kolokacja

    Here the use of but suggests that the speaker thinks small houses are likely to be dirty.

    Podobne kolokacje: